Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Przedszkole Gminne we Władysławowie
_____________________________________________

          ul. Kaliska 17 A, 62-710 Władysławów

                    tel.: +48 63 27 88 042
                    e-mail: przeds@wp.pl
_____________________________________________

      www: http://www.przedszkole.wladyslawow.pl
_____________________________________________

                    NIP 668-14-34-925
                    REGON: 000996867


odpowiada: Wioletta Szczecińska

wytworzył: Wioletta Szczecińska

wprowadził: administrator

data: 23-03-2012

data: 23-03-2012

data: 23-03-2012Rejestr zmian strony